کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

آخرین وضعیت برج 54 طبقه در منهتن که بالگرد به بالای آن برخورد کرد

پلیس اعلام کرد یک نفر جان خود را از دست داده است. خیابانهای منتهی به خیابان هفتم در میدتاون منهتن توسط پلیس بسته شده است. احتمال تروریستی بودن حادثه کم رنگ است. درطبقه اول برج مذکور رستوران های مشهور وجود دارد که اغلب توریستها به آنجا مراجعه می کنند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نی