کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۰۷ ویدئو

بررسی تاثیر پستی و بلندی بر تشکیل طبقه بندی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه جیرفت

  • آموزش
  • 3
  • 0
  • شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶:۵۰
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

بررسی تاثیر پستی و بلندی بر تشکیل طبقه بندی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه جیرفت---

https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%8a-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%8a%d9%84%d8%8c-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87/