کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۶۵۵ ویدئو

تولید آنتی ژن نوترکیب NcSAG1 Neospora caninum و استفاده از آن در تدوین روش لاتکس آگلوتیناسیون LAT) ) و مقایسه ارزش تشخیصی آن با کیت تجاری الایزا

  • آموزش
  • 8
  • 1
  • شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴:۰۹
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

تولید آنتی ژن نوترکیب NcSAG1 Neospora caninum و استفاده از آن در تدوین روش لاتکس آگلوتیناسیون LAT) ) و مقایسه ارزش تشخیصی آن با کیت تجاری الایزا---

https://download-thesis.com/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%8a-%da%98%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%8a%d8%a8-ncsag1-neospora-caninum-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2/