کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۶۲۲۸ ویدئو

درس 1 》آموزش زبان آلمانی در 50 روز  》مکالمه - تلفظ - گرامر - نگارش《 7PlayStudio  ????????????????

????????????????   ????????????????   ????????????????   ????????????????مبتکر و سازنده آموزش ویدئویی زبان آلمانی در 50 روز☆پنجاه درس یک ساعته▪مکالمه ▪تلفظ ▪گرامر ▪نگارش☆ از مقدماتی تا پیشرفته☆ جدیدترین متد آموزش روز دنیا ☆● بخش اول ( مقدماتی ) : 30 درس● بخش دوم (پیشرفته) : 15 در