کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

درخشش جوانان ایران در وزنه برداری قهرمانی جهان

یک ویدیو دیگر با عنوان درخشش جوانان ایران در وزنه برداری قهرمانی جهان از ویدئو ورزشی