کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۷۹۸۵ ویدئو

فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

  • آموزش
  • 6
  • 0
  • دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۸:۴۸
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد---

https://download-thesis.com/product/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7/