کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

????چهارشنبه 15 #خرداد #عیدفطر است. .

????چهارشنبه 15 #خرداد #عیدفطر است..حجت الاسلام موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر رهبر انقلاب : 100 گروه استهلال رصد ماه شوال را برعهده دارند و براساس نظرهای کارشناسی غروب سه شنبه هلال ماه شوال رویت خواهد شد./ایسنا ????چهارشنبه 15 #خرداد #عیدفطر است. .