کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۸۴۰۴ ویدئو

بهترین میکسر هموژنایزر

مجموعه میکسر هموژنایزر تحت خلا مخزن متصل به آن و لوله کشی مابین آنها یه سیستم بسته را تشکیل می دهد و به همین دلیل فرایند کردن مواد کاملا به دور از هوا انجام می شود.

این موضوع خصوصا برای کاربردهایی اهمیت دارد که ورود هوا به مواد ایجاد مشکل می کند.

09219384933 کرمی