کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۶۱۹۷۷ ویدئو

نقص فنی برای اتوبوس رئال مادرید در آستانه ال کلاسیکو

نقص فنی برای اتوبوس رئال مادرید در آستانه ال کلاسیکو