کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۹۳۱۹ ویدئو

نقص فنی برای اتوبوس رئال مادرید در آستانه ال کلاسیکو

نقص فنی برای اتوبوس رئال مادرید در آستانه ال کلاسیکو