کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۰۸ ویدئو

دعای جوشن کبیر با صدای میرداماد

دعای جوشن کبیر با صدای دلنشین میرداماد
به همراه تصویری زیبا از آیات با ترجمه
التماس دعا