کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۰۶۳۵ ویدئو

جوشن کبیر Joshan Kabir محسن فرهمند Mohsen Farahman

  • آموزش
  • 12
  • 1
  • يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۲:۱۵
  • به سوی نور - تماشا
  • داغ کن

دعای جوشن کبیر با صدای استاد محسن فرهمند و زیر نویس فارسی و انگلیسی

Dua'a e Jaushan Kabir Complete (Joshan Kabir), Mohsen Farahmand, Persian And English sub-title

دعاء الجوشن الكبیر كامل بصوت محسن فرهمند

التماس دعا
به اهتمام ص.ض.ن