کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۲۸۴۱ ویدئو

رازهای پنهان پول(تیزر)

ثروت واقعی شما زمان و استقلال شما است. پول فقط یک ابزار برای خرید وقت شماست. یک ظرف برای نگه داشتن قدرت مالی شما تا وقتیکه برای استفاده از آن اندازه کافی آماده باشید.

🔻مستند رازهای پنهان پول

با ایران ژس همراه باشید:

https://iranjess.com/

سایر اخبار اقتصادي