کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۶۵۴۲ ویدئو

نقاشی هایی که از سطح مبتدی به حرفه ای تبدیل میشوند

نقاشی هایی که از سطح مبتدی به حرفه ای تبدیل میشوندآموزش نقاشی با اشکال هندسی که در آخر به نقاشی های بسیار حرفه ای تبدیل میشوند

تازه ترین ویدئوها

اینترنت رایگان کاملا واقعه
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۵۴

اینترنت رایگان کاملا واقعه

Ancient Forest - Drumeo Play-Along By Jared Falk
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۱۴

Ancient Forest - Drumeo Play-Along By Jared Falk

The Drumming Tree - By Jared Falk
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۰۵

The Drumming Tree - By Jared Falk

Turn-Around Exercises - Free Drum Lessons
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۶:۱۶

Turn-Around Exercises - Free Drum Lessons

The Slide Triplet - Double Bass Drum Lessons
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۲۶

The Slide Triplet - Double Bass Drum Lessons

Improve Your Ghost Note Control NOW! - Drum Lesson
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۵:۰۷

Improve Your Ghost Note Control NOW! - Drum Lesson

Two Non-Boring Drum Fills - Drum Lesson (DRUMEO)
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۹:۴۵

Two Non-Boring Drum Fills - Drum Lesson (DRUMEO)

Evans Hydraulic Blue - Bass Drum Head Review
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۳۲

Evans Hydraulic Blue - Bass Drum Head Review

Easy Crossover Drum Fill - Drum Lesson
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۵:۰۴

Easy Crossover Drum Fill - Drum Lesson

How To Choose A Bass Drum Head - Drumeo
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۱۴:۳۵

How To Choose A Bass Drum Head - Drumeo