کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۰۶۶۰۷ ویدئو

تماشا - تخریب آسمان خراش 21 طبقه در آمریکا

تماشا - تخریب آسمان خراش 21 طبقه در آمریکاتخریب آسمانخراش 21 طبقه‌ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا با انفجار کنترل شده