کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۶۵۴۲ ویدئو

جایگزینی دوکهای نخ اکریلیک پر وخالی بصورت تمام اتوماتیک

 • آموزش
 • 3
 • 1
 • يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۴:۲۲
 • نخ اکریلیک - تماشا
 • داغ کن

09133624043 | WWW.ALVANZARRIS.COM | نخ اکریلیک فرش ماشینی 

الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی در ایران هیت ست شده جهت استفاده در صنعت بافندگی فرش

واسطه نخ اکریلیک | مواد اولیه نخ اکریلیک

تازه ترین ویدئوها

اینترنت رایگان کاملا واقعه
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۵۴

اینترنت رایگان کاملا واقعه

Ancient Forest - Drumeo Play-Along By Jared Falk
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۱۴

Ancient Forest - Drumeo Play-Along By Jared Falk

The Drumming Tree - By Jared Falk
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۰۵

The Drumming Tree - By Jared Falk

Turn-Around Exercises - Free Drum Lessons
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۶:۱۶

Turn-Around Exercises - Free Drum Lessons

The Slide Triplet - Double Bass Drum Lessons
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۲۶

The Slide Triplet - Double Bass Drum Lessons

Improve Your Ghost Note Control NOW! - Drum Lesson
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۵:۰۷

Improve Your Ghost Note Control NOW! - Drum Lesson

Two Non-Boring Drum Fills - Drum Lesson (DRUMEO)
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۹:۴۵

Two Non-Boring Drum Fills - Drum Lesson (DRUMEO)

Evans Hydraulic Blue - Bass Drum Head Review
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۳۲

Evans Hydraulic Blue - Bass Drum Head Review

Easy Crossover Drum Fill - Drum Lesson
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۰۵:۰۴

Easy Crossover Drum Fill - Drum Lesson

How To Choose A Bass Drum Head - Drumeo
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
 • ۰۰:۱۴:۳۵

How To Choose A Bass Drum Head - Drumeo