کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۳۱۹۱۵ ویدئو

پراید و دیگر هیچ

پراید و دیگر هیچ/ کلیپی بامزه از " محمد جنتی " که سعی می کنه خودروی پراید را به زبان انگلیسی به دنیا معرفی کنه.