واکنش فردوسی پور به عصبانیت و صحبت های اخیر علی کریمی

واکنش عادل فردوسی پور به صحبت های اخیر علی کریمی درباره ی بازی نود

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت