کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۶۴۵۵ ویدئو

واکنش فردوسی پور به عصبانیت و صحبت های اخیر علی کریمی

واکنش عادل فردوسی پور به صحبت های اخیر علی کریمی درباره ی بازی نود