دیرین دیرین - چه خاکی

  • طنز
  • 982
  • 20
  • سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲:۲۶
  • دیرین دیرین - تماشا
  • داغ کن

دیرین دیرین - چه خاکی / به جای دنباله روی از رفتار دیگران تحلیل کارشناسی را مبنای فعالیت در بورس قرار دهید.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت