کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۶۷۶۳ ویدئو

خاطرات سال 57 از زبان شاعر انقلاب

حمید سبزواری شاعر معاصر کشورمان که در دوران انقلاب با ابیات خود شور و حال خاصی به تظاهرات و قیام مردم ستم دیده ایران علیه رژیم شاهنشاهی می‌داد، از خاطرات خود در آن زمان می‌گوید.خاطرنشان می‌شود؛ سبزواری که نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را نیز دریافت کرده است، در بیست و دوم خرداد سال 95 به دیدار معبود شتافت.