کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۱۴۸۶ ویدئو

تازه ترین تصاویر از آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو

طبقه منفی 4 ساختمان وزارت نیرو روز گذشته دچار حریق شد که با توجه به اینکه قسمت بایگانی ساختمان بود، این حریق همچنان ادامه دارد.