تازه ترین تصاویر از آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو

طبقه منفی 4 ساختمان وزارت نیرو روز گذشته دچار حریق شد که با توجه به اینکه قسمت بایگانی ساختمان بود، این حریق همچنان ادامه دارد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت