کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۱۳۶۶ ویدئو

ایجاد محدودیت تردد در محدوده 150 متری ساختمان وزارت نیرو

فمحمدرضا علیپور فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران گفت: پلیس در محدوده 150 متری ساختمان محدودیت تردد ایجاد کرده است.