کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی بعد از آتش سوزی

عوامل آتش نشانی به دلیل افزایش احتمال تخریب ساختمان برق حرارتی در خیابان ولی عصر(عج) درحال تخلیه ساختمان و محل هستند.