احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی بعد از آتش سوزی

عوامل آتش نشانی به دلیل افزایش احتمال تخریب ساختمان برق حرارتی در خیابان ولی عصر(عج) درحال تخلیه ساختمان و محل هستند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت