حاتمی کیا: در سکانس سر بریدن تمام تن و بدنم می لرزید!

حاتمی کیا، کارگردان «به وقت شام»: در سکانس سر بریدن تمام تن و بدنم می لرزید. نمی خواستم فیلم خشن بسازم!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت