در برابر طوفان 2

مجموعه مستند "در برابر طوفان" - روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم - کارگردان : مهدی نقویان - ق 2 ( قدرت گرفتن محمدرضا پهلوی ) / https://t.me/sajahad