خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

ما شیرازی ها عاشق شعر و فرهنگ و هنر و ادبیم، ما شیرازی ها عاشق چرخیدن توی مساجد تاریخی و بازارهای قدیمی و آرامگاه های شاعرهامونیم.ما شیرازی ها خیلی مهمان نواز و گرم و خاکی هستیم.ما شیرازی ها اهل بگو و بخند و تفریحیم.دوست دارید بیاید شیراز؟

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت