دانخوری Super Feeder

قابلیت استفاده از سن یک روزه گی - عدم ورود جوجه به داخل دانخوری - کفی متحرک و قابلیت افزایش میزان دان داخل دانخوری جهت تامین دان مورد نیاز برای اخر دوره.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت