کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

ساخت برج 57 طبقه در 19 روز توسط چینی ها

تصور می کنید یک برج 57 طبقه، یک هتل 15 طبقه یا یک ایستگاه قطار ظرف چند روز ساخته می شود؟ چینی ها تلقی ما از زمان اجرای یک پروژه عمرانی و ساختمان سازی را تغییر داده اند. آنها تنها طی چند روز می توانند سازه های غول پیکر را بسازند. اگر باور نمی کنید، این ویدئو را ببینید