​​فریاد قوها در بوجاق

سال پیش کارشناسان حیات وحش برای سرشماری پرندگان تالاب، تحقیقی در مجموعه تالابی این منطقه انجام دادند که طبق آن می دانیم تا سال 1385، 234 گونه پرنده در این تالاب به سر می بردند که از میان آن ها، 12 گونه از جانوران در معرض خطر انقراض هستند و فقط 20 گونه بومی ایران است و بقیه از پرندگان مهاجر و عبوری هستند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت