وقتی راننده خودروی لوکس، قاتل موتورسوار جوان می‌شود

یک موتورسوار جوان پشت چراغ قرمز خیابانی در یکی از شهرهای تایلند توقف کرده بود که ناگهان یک دستگاه خودروی سواری لوکس با سرعت بسیار زیاد به او برخورد کرد.راننده خودروی سواری که متوجه حضور موتورسیکلت در خیابان نشده بود، با تصادفی وحشتناک، جان موتورسوار را گرفت.