ماجرای تیراندازی امروز در نهاد ریاست جمهوری از زبان استاندار تهران

محمدحسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به حادثه امروز صبح مقابل نهاد ریاست جمهوری گفت: یک فردی قصد عبور از گیت نهاد ریاست جمهوری داشت که به دلیل همراه داشتن سلاح سرد با ممانعت ماموران امنیتی مواجه می شود.استاندار تهران افزود: فرد مهاجم به هشدارهای نیروهای حفاظتی توجه نمی کند که این اقدام منجر به تیراندازی می شود و در اثر آن فرد مهاجم مصدوم و به بیمارستان منتقل می شود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت