جشن سنتی در اردوگاه اوکیتین

جشن سنتی در اردوگاه اوکیتین . ویدئوی 360 درجه ای از جشن راک در اردوگاه اوکیتین که افراد با دارم هایشان به صورت دایره ای می ایستند و جشن میگیرند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت