بسوی فرار

بسوی فرار : مستندی است که به روایت فرار شاه مخلوع (محمد رضا پهلوی) و خانواده اش به همراه ثروت عظیم و افسانه ای خاندان پهلوی در 26 دی ماه به آسوان ، مراکش ، باهاما ، مکزیک ، نیویورک ، پاناما و سرانجام مرگ توام با خفت و خواری در 5 مرداد 59 در قاهره می پردازد . https://t.me/sajahad

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت