میمون ها و استفاده از ابزار برای تغذیه

میمون ها برای تغذیه خود از ابزار استفاده می کنن از میوه ای با پوست سخت تغذیه کرده اما همه آنها آرواره های قوی برای کندن پوست را ندارند.و از سنگ میوه را شکسته تا مغز آن را بخورند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت