پایان استراحت چند روزه بورس با رشد شاخص

پایان استراحت چند روزه بورس با رشد شاخص / امروز چه سهم هایی بازدهی بالاتر از حد انتظار داشتند؟!