مهم ترین مشکل اقتصادی آذربایجان شرقی به گفته استاندار

مهم ترین مشکل اقتصادی آذربایجان شرقی به گفته استاندار/ استاندار آذربایجان شرقی در برنامه فرمول یک: کهنه بودن تکنولوژی واحدهای اقتصادی است که برای نوسازی آنها تلاش خواهد شد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت