وضعیت شکاف طبقاتی در ایران چگونه است؟

وضعیت شکاف طبقاتی در ایران چگونه است؟ / بررسی برنامه عصرانه درمورد شکاف طبقاتی در ایران.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت