کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۶۹۶۵ ویدئو

عاشق شدن

هیچ وقت بابت عشق هایی که نثار دیگران کرده اید و بعدها به این نتیجه رسیده اید ذره ای برای عشق شما ارزش قائل نبوده اند ، افسوس نخورید . شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید ،بخشیدید.و چه چیزی زیباتر از عشق ... هر رنج دوست داشتن، صیقلی ست بر روح ... و با هر تمرین دوست داشتن ، روح تو زلال تر می شود... "شل سیلوراستاین"