طبیعت شگفت انگیز - چگونگی ظهور حیوانات از دریا به خشکی

طبیعت شگفت انگیز - چگونگی ظهور حیوانات از دریا به خشکی، با هم ویدئویی بسیار جالب از طبیعت شگفت انگیز را مشاهده می کنیم که چگونگی آمدن موجودات از دریا به خشکی را نشان می دهد.( ویدئو های ما را با زیر نویس فارسی مشاهده کنید)Natural WORLD

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت