ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی/ ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره بزرگ قابل سکونت است که بیش از 15 کشور درساختن آن سهیمند. اولین بخش ایستگاه در سال 1998 راه اندازی شد و اولین کارکنان تمام وقت آن -یک فضانورد آمریکایی و دو فضانورد روسی- در سال 2000 درایستگاه ساکن شدند، ایستگاه فضایی بین المللی در دامنه حدود 250 مایلی یا 400 کیلومتری به دور زمین می گردد. مدار آن از 52 درجه عرض شمالی تا 52 درجه عرض جنوبی گسترده شده، ایستگاه از حدود هشت بخش بزرگ استوانه ای به نام مدل تشکیل شده. هر مدل به طور جداگانه روی زمین درست شده و به کار انداخته شده است و فضانوردان این بخش ها را در فضا به هم متصل کرده و می کنند،

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت