تورم نداریم ولی رکود داریم/ این دولت توان درمان اقتصاد ما را ندارد

تورم نداریم ولی رکود داریم/ این دولت توان درمان اقتصاد ما را ندارد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت