پرده برداری خبرنگار صدای آمریکا از حقیقت ماجرای تجاوز در کهریزک

یکی از خبرنگاران «صدای آمریکا»، از ماجرای تجاوز به دو جوان ایرانی در منطقه کهریزک، پرده برداشت.او گفت: من ساعت‌ها با آنها صحبت کرده بودم؛ به آنها تجاوزی نکرده بودند؛ پزشکی قانونی هردوی آنها را بررسی کرد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت