کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۰۶۳۵ ویدئو

رو سر ما جا داری که میگن اینه

رو سر ما جا داری که میگن اینه/ این بچه خروس بامزه رو ببینین یجوری رو سر سگ بنده خدا نشسته انگار تخت پادشاهیه.