کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۵۷۹ ویدئو

مستند پارک علم و فناوی دانشگاه آزاد اسلامی

در این مستند 15 دقیقه ای بخشی از دستاورد های شرکت های دنش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی که در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری حضور داشته اند تهیه شده است