کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۶۵۵ ویدئو

آسمان زمین در آینده چگونه خواهد بود؟

  • فناوري
  • 71
  • 11
  • دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵:۴۴
  • حسین ایزانلو - آپارات
  • داغ کن

آیندگانمان آسمان را چطور خواهند دید?آیا همینطور خواهد بود که الان ما میبینیم?“Make me a social media expert! Subscribe now”(: