مفهوم واقعی نظریه نهایی از زبان " لی اسمولین "

مفهوم واقعی نظریه نهایی(نظریه همه چیز) چیست و فیزیک دانان تا چه حد به آن نزدیک شده اند؟ «لی اسمولین» پاسخ می دهد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت