راهکار مجلس برای تأمین حق بیمه حوادث برق و گاز

راهکار مجلس برای تأمین حق بیمه حوادث برق و گاز / روی هر قبض گاز 2 هزار و قبض های برق هزار ریال کشیده می شود

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت