کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۲۰ ویدئو

هر گروه خونی به چه افرادی می تواند خون اهدا کند؟

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .