آزمایش سوئیچ مغناطیسی، یه کمک آهنربا

ویدئویی تماشایی از آزمایش سوئیچ مغناطیسی را می بینیم، که به کمک آهنربا خاموش و روشن می شود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت