نژاد پرستی، غرور قومی

آزمایش DNA از نژاد های مختلف که نشان میدهد هر یک از افراد درصد مختلفی از اکثر نژادها را دارند و به عبارتی همه ما عموزاده های هم هستیم.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت