بوسه وزیر جهاد کشاورزی بر دستان کارآفرین کرمانی

بوسه وزیر جهاد کشاورزی بر دستان کارآفرین کرمانی / به فاصله گذشت بیش از یک سال از بوسه‌ای که وزیر جهاد کشاورزی در زرندیه استان مرکزی بر دستان آذر برزین، کارآفرین مجتمع گلخانه‌ای 95 هکتاری با 12 میلیارد تومان سرمایه گذاری زد؛ این بار نیز محمود حجتی با بوسه زدن بر دستان کارآفرین دیگری که زنجیره تولید گوشت مرغ در استان کرمان را تشکیل داده است مشاهده می‌ کنید.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت